Anställda på L-Golv

Dick Larsson - VD
0498 20 26 61 | dick@l-golv.se

Tove Drysén - Arbetsledare
0498 20 26 62

Oliver Lindstedt - Arbetsledare
0498 20 26 63

Mette Lindvall Larsson - Ekonomi
Jonny Lindstedt - Montör
Anders Löfkvist - Montör